แก้ชื่อเพลงภาษาไทยที่อ่านไม่ออกด้วย Mp3Tag

ลองลง SqueezeCenter บน Clarkconnect เจอปัญหาเก่าเจ้าประจำ ID อ่านไม่ออก แก้ได้ตามนี้้เลย

http://www.thaigaming.com/howto/43086.htm