โต๋ ล่ง ตง – T-Bone [Music]

โต๋ ล่ง ตง เป็นเพลงที่ผมชอบร้องเวลาว่างๆ ไม่มีอะไรจะทำ เป็นวง Ska วงดังของประเทศเรา T-Bone ที่เป็นเจ้าของเพลงนี้ ใครยังไม่เคยฟังเพลงนี้ ลองฟังดูครับ ส่วนคนรุ่นผม เรามาย้อนอดีตสมัย Indy ครองเมือง ลองมาฟัง Ska หนึ่งเดียวของประเทศที่เป็น ตำนานมาจนถึงทุกวันนี้กันครับ