5 Centimeters Per Second

นั่งดูการ์ตูนไปได้นิดนึง ยังไม่จบ บรรยากาศของหนังเศร้าๆ แต่ภาพสวย คุ้นๆ เหมือนเคยอ่าน reviewเรื่องนี้ที่ไหนมาแล้ว เมื่อกาลครั้งโน้น เก็บลิ้งค์ไว้ก่อน ค่อยมาดูต่อ
http://www.cartooniverse.co.uk/animezone/listvdo.php?sid=12