ภูมิพิจิตร

สมัชชาแห่ง http://www.tonklacollection.com/ มารับไปกินข้าวในเมือง แวะไปบ้าน หมวย หมวยบอกว่าจะให้จดทะเบียนทำเว็บให้หน่อยจะเอา เนื้อหาของหนังสือภูมิพิจิตรลง ก็เลยให้หมวยลองเลือกใช้ wordpress เพราะท่าทางจะง่าย หมวยเคยใช้ wysiwyg editor มาบ้างจากเว็บ social ต่างๆ กับ wordpress คงจะพอทำได้..