เหนื่อยหน่อยนะ อยู่กับฉัน

http://www.youtube.com/watch?v=94YSTIkTyXk

http://www.youtube.com/watch?v=MZHfocqfthM