ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

ได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกรู้สึกอึ้งๆ จุกในอก อึดอัดอยู่พักนึง

ปล.ขอบคุณประเทศไทย

for the rest of the world visit : http://quotethai.wordpress.com/2009/07/21/good-night-thailand/