Me "Do Follow" and You?

ลืมบอกทุกคนไปว่าบล็อกผมปลด No follow จากคอมเม้นออกตั้งนานแล้วนะครับ ใครอยากเพิ่ม PR ของตัวเองก็มา คอมเม้นได้ เสียดายว่าเจ้าโดเมนเดิม PR4 มันหายไปซะแล้วเลยช่วยทำ PR ให้ใครไม่ได้เท่าไร ส่วนใครใช้ WordPress แล้วใจดีอยากปลด No Followออกจาก link คอมเม้นท์ของบล็อกตัวเอง ก็ลง plugin “Do Follow” ได้เลยครับ

Removes the evil nofollow attribute that WordPress adds in comments.

DOWNLOAD