ลบการแจ้งเตือนบน Lock Screen อย่างง่ายดาย [JB]

Ipsum เป็น jailbreak tweak ที่ทำให้การเคลียร์การแจ้งเตือนที่ Lock screen เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

การเลื่อนไอคอนโปรแกรมแจ้งเตือนไปทางขวาทำงานได้อย่างปกติ คือ จะปลดล็อค Iphone และเข้าสู่ App นั้นๆ ตามที่แจ้งเตือนไว้. หลังจากที่เรา Install Ipsum, สิ่งที่เพิ่มเตอมขึ้นมาคือการ เลื่อนไอคอนของการแจ้งเตือนไปทางขวาและกลับมาทางซ้าย (เลื่อนไป-กลับ) เพื่อเป็นการปิดการแสดงการแจ้งเตือนอันนั้น

Ipsum อาจจะดูเป็นโปรแกรมเล็กๆ แต่ ณ ปัจจุบันก็เป็น Twaek ที่ดีที่สุดใน Cydia ที่ทำมาเพื่อลบการแจ้งเตือนจาก Lock Screen

ปล.หาโหลดได้จาก modmyi นะครับ

Source : http://www.idownloadblog.com/2012/01/07/easily-clear-lock-screen-notifications/