คำนวณเลเวลขั้นต่ำหอคอยเกฟเฟ่น RO Tactics

ติดหอคอย!!!

1. มอนในหอคอยชั้น 1-175 จะมีเลเวลเท่ากับชั้นของหอคอย + 20 เลเวล ชั้นที่เท่าไรมอนก็จะมีเวลมากกว่าเลขชั้นไปอีก 20 เลเวล หลังจากชั้น 175 เลเวลมอนในหอจะขึ้นสองชั้นต่อ 1 เลเวล

2. การที่จะท้ารบได้เลเวลเฉลี่ยของมอนสเตอร์ของเราทั้ง 5 ตัว (ไม่ใช่ตัวใดตัวนึง) ต้องน้อยว่า เลเวลของมอนในหอคอย ไม่เกิน 35 เลเวล

ตัวอย่าง
ชั้น 163 จะมีมอนเลเวล 163+20 =183 เลเวลเฉลี่ยที่เล่นได้คือ 183-35 = 148 เพราะฉะนั้น เลเวลมอนของเรารวมกัน 5 ตัวต้องไม่น้อยกว่า 148 x 5 = 740 สรุป มอน 5 ตัวเลเวลรวมกันต้องมากกว่า 740 นั่นเอง